Volwassen behandeling

Waarom kiezen volwassenen voor een beugel?
Daar zijn verschillende redenen voor. Rechte tanden en kiezen horen bij een gezond, verzorgd voorkomen. Ouders en grootouders zien het mooie resultaat van de beugels bij hun kinderen (of vrienden) en willen dat ook. Verder gaan de technische ontwikkelingen in de orthodontie razendsnel, waardoor er steeds meer mogelijk is. (Zo goed als) onzichtbare beugels verlagen de drempel om aan een beugel te beginnen, net als het feit dat de prijzen voor orthodontie de afgelopen jaren flink gedaald zijn.

Het is inmiddels allang geen taboe meer om als volwassene een beugel te dragen. Ook de houding van tandartsen is veranderd. Vroeger vonden zij een beugel bij volwassenen vaak overdreven, nu adviseren ze daar positief over. Een afwijkende stand van het gebit en vooral van de kaken kan in sommige gevallen lichamelijke klachten geven, zoals pijn in de kaakspieren, hoofdpijn en nekpijn. In dat geval is er een medische aanleiding voor orthodontie.

Kan een orthodontist aan alle wensen voldoen?
Zolang het gaat om het rechtzetten van tanden en kiezen meestal wel. Dat ligt anders als er een ernstig probleem is met de stand van de kaken, bijvoorbeeld een grote overbeet. Bij kinderen kan met een beugel de kaakgroei worden beïnvloed, bij volwassenen is dat niet meer mogelijk. Om bijvoorbeeld een serieuze overbeet te corrigeren, is dan een kaakoperatie nodig.

Is er een maximumleeftijd voor het plaatsen van een beugel?
Nee. Er zijn zelfs orthodontisten die 60-plussers onder behandeling hebben. Het is wel zo dat het bot, het tandvlees en de tanden en kiezen in goede gezondheid moeten zijn voordat je aan een beugel kunt beginnen. Bacteriën hechten zich namelijk makkelijk aan (de onderdelen van) een beugel. Daardoor kan bijvoorbeeld een ontsteking van het tandvlees snel verergeren. Rokers hebben vaak onophoudelijk geïrriteerd tandvlees. Bij hen een beugel plaatsen is niet onmogelijk, maar wel lastiger. Iets anders is dat sommige medicijnen ervoor zorgen dat tanden zich moeilijker laten verplaatsen. Dat geldt vooral voor bepaalde ontstekingsremmers. Als een patiënt die langdurig gebruikt, zal een orthodontist vaak eerst een proefbeugel plaatsen om te zien wat er aan verschuiving haalbaar is.

Wordt een beugel door de zorgverzekeraar vergoed?
Alleen bij aangeboren afwijkingen (zoals het ontbreken van tanden of kiezen), een ernstige groeistoornis in het gebit of een sterk afwijkende kaakstand wordt orthodontie (en een eventuele kaakoperatie) uit het basispakket vergoed. Dat betekent dat je in bijna alle gevallen zelf voor een beugel moet betalen. Veel zorgverzekeraars vergoeden orthodontie wel (deels) vanuit de aanvullende tandartsverzekering. De voorwaarden daarvoor lopen sterk uiteen. Let bij het kiezen van een verzekering in ieder geval op: – het maximumbedrag dat per jaar wordt uitgekeerd (een orthodontiebehandeling is vaak uitgespreid over twee of drie verzekeringsjaren) – het maximumpercentage dat wordt vergoed – voor welk type beugels de vergoeding geldt – of de vergoedingen alleen voor kinderen onder de 18 gelden of ook voor volwassenen.  Op de website van de Vereniging van Orthodontisten (www.orthodontist.nl) vind je per zorgverzekeraar een actueel overzicht van de orthodontievergoedingen.