Behandeling

Meestal is een afspraak voor een eerste consult op verwijzing van de tandarts. Ook is het mogelijk een afspraak te maken op eigen initiatief, een verwijzing is hierbij niet noodzakelijk.

1. Kennismaken


De eerste afspraak die je bij ons krijgt is het eerste consult. Tijdens het eerste consult maak je kennis met een van onze orthodontisten. Hierbij horen wij graag wat jou wens(en) zijn, zodat een goed beeld verkregen kan worden van de zorgvraag. Daarna zal de orthodontist naar je gebit en gezicht kijken en bepaalt dan of een orthodontische behandeling nodig is en of het een goed moment is om te starten of dat het beter is om nog even te wachten. De wisseling hoeft niet altijd voltooid te zijn om een orthodontische behandeling te kunnen starten. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen en jou te kunnen vertellen als een beugel nou wel of niet nodig is kan er soms een foto gemaakt worden. Indien behandeling nodig is, zal dit met jou en jouw ouders besproken worden. Ook zal worden verteld welke beugel(s) eventueel nodig zal zijn om het probleem op te kunnen lossen, hoelang de behandeling ongeveer gaat duren en wat de kosten zullen zijn. Indien er meerdere behandelopties zijn worden ook de alternatieven besproken, waarna in gezamenlijk overleg een keuze wordt gemaakt. Indien jij en jouw ouders het eens zijn met het voorgestelde behandelplan, maken we vervolgafspraken voor het plaatsen van de beugel. Ook wordt jullie eigen tandarts geïnformeerd over de voorgenomen behandeling.

2. Uitgebreid onderzoek

Als tijdens het eerste consult wordt vastgesteld dat een orthodontische behandeling nodig is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een uitgebreid onderzoek. Tijdens deze afspraak wordt aanvullende informatie verzameld, die de orthodontist nodig heeft om een behandelplan op te stellen. Er wordt gestart met het maken van één of twee röntgenfoto’s. Daarna worden er gewone (licht)foto’s gemaakt van de tanden en het gezicht. Tot slot worden er afdrukken van het gebit gemaakt. Alvorens de afdrukken worden genomen wordt eerst gekeken welke afdruk lepel het beste past en zal de assistente exact uitleggen wat ze gaat doen. Al met al duurt het nemen van de afdrukken minder dan 30 seconden per kaak. Ook hier wordt het eerder besproken plan getoetst en besproken.
Wij streven ernaar om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en plannen dan ook voldoende tijd zodat er altijd ruimte is om vragen te beantwoorden.

Controles

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat de instructies van de orthodontist en de orthodontie-assistentes nauwkeurig worden opgevolgd. Hoe beter de instructies worden opgevolgd, hoe eerder het eindresultaat zal worden behaald.

Na de behandeling

Na de actieve behandeling is het van belang dat de voortanden in deze positie worden gehouden. We plakken daarom een draadje aan de achterkant van de tanden om te voorkomen dat ze weer scheef gaan staan.
home5

3. Controles

Bij de gemiddelde orthodontische behandeling kom je eens per maand voor controle. Tijdens deze controle bekijkt de orthodontist de vorderingen van de behandeling en wordt de beugel gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat de instructies van de orthodontist en de orthodontie-assistentes nauwkeurig worden opgevolgd. Hoe beter de instructies worden opgevolgd, hoe eerder het eindresultaat zal worden behaald.

4. Na de behandeling

Nadat de beugel eruit is en de tanden op de goede positie in de kaak staan, is het belangrijk dit zo te houden. Daarom wordt er een roestvrij stalen draad (spalk) achter de tanden geplaatst. Deze moet levenslang blijven zitten. Als de spalk los komt, dien je direct een afspraak te maken om deze weer te laten repareren. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de tanden weer verplaatsen. De tanden kunnen daarna alleen nog maar teruggeplaatst worden met een nieuwe beugelbehandeling. In veel gevallen krijg je naast de spalk ook nog een nachtbeugel. Deze nachtbeugel moet in het begin elke nacht gedragen worden. Indien mogelijk kan dit na een jaar worden afgebouwd. We raden aan om de beugel één keer per week te passen. Als deze dan erg strak zit, is het nodig de beugel meer nachten per week te dragen. Het eindresultaat, de spalken en de nachtbeugel worden gecontroleerd 4 weken na de behandeling, 3 maanden later, 6 maanden later en een jaar later. Deze controles zijn belangrijk, omdat je soms zelf niet voelt of je spalk los is. Zo lang je rechte tanden wilt houden, raden wij aan om levenslang de nachtbeugel te blijven dragen en de spalkjes te laten zitten.